Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.
12:00 27 maja 2022 roku
Szczecinek