Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.
12:00 28 maja 2024 roku
Szczecinek