Zwyczajne Walne Zgromadzenie
mBANK S.A.
14:00 30 marca 2023 roku
Warszawa