Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
MCI S.A.
11:30 20 kwietnia 2021 roku