Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MCI S.A.
10:00 17 czerwca 2021 roku
Warszawa