Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MCI S.A.
10:00 28 czerwca 2023 roku
Warszawa