Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Mennica Polska Spółka Akcyjna
15:00 1 czerwca 2020 roku
Warszawa