Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Mostostal Warszawa S.A.
24 kwietnia 2018 roku
Warszawa