Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Mosostal Warszawa S.A.
12:00 24 kwietnia 2017 roku
Warszawa