Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Mostostal Warszawa S.A.
12:00 22 lipca 2020 roku
Warszawa