Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
12:00 21 czerwca 2021 roku
Warszawa