Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
23 maja 2022 roku
Warszawa