Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
5 czerwca 2023 roku
Warszawa