Zwyczajne Walne Zgromadzenie
M.W. TRADE S.A.
12:00 9 maja 2022 roku
Wrocław