Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MW TRADE S.A.
10:00 15 maja 2020 roku
Wrocław