Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MW TRADE S.A.
10:00 25 maja 2021 roku
Wrocław