Zwyczajne Walne Zgromadzenie
OEX S.A.
12:00 28 czerwca 2023 roku
Warszawa