Zwyczajne Walne Zgromadzenie
OEX S.A.
12:00 18 maja 2022 roku
Warszawa