Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
OEX S.A.
12:00 21 grudnia 2021 roku
Warszawa