Zwyczajne Walne Zgromadzenie
OEX S.A.
12:00 25 maja 2020 roku