Zwyczajne Walne Zgromadzenie
OEX S.A.
12:00 30 czerwca 2021 roku
Warszawa