Transmisja z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORANGE POLSKA S.A.
w dniu 21 lipca 2016 roku pozostało ...
 
Live broadcast of Extraordinary General Meeting of Shareholders of ORANGE POLSKA S.A. will start in ...


logo
PL | EN

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Orange Polska S.A.

21 lipca 2016 roku, godz. 11:00
Warszawa

Wymagania: Adobe Flash Player Do pobrania tu
Starting...