Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
OT Logistics S.A.
12:00 20 stycznia 2021 roku