Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
10:00 18 czerwca 2021 roku
Warszawa