Transmisja z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE S.A.
w dniu 14 grudnia 2016 roku rozpocznie się za ...
 
Live broadcast of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PGE S.A. will start in ...

logo PGE S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
PGE S.A.

11:00, 14 grudnia 2016 roku
Warszawa