Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna
Warszawa, 14 grudnia 2022 roku 12:00