Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna
13:00 28 kwietnia 2023 roku
Warszawa