Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PKO Bank Polski S.A.
10:00 7 czerwca 2021 roku
Warszawa