Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PKO Bank Polski S.A.
10:00 12 maja 2022 roku
Warszawa