Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PKO Bank Polski S.A.
10:00 21 czerwca 2023 roku
Warszawa