Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
PKO Bank Polski S.A.
10:00 2 lutego 2024 roku
Warszawa