Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PKP CARGO S.A.
11:00 29 czerwca 2022 roku
Warszawa