Zwyczajne Walne Zgromadzenie
POLENERGIA S.A.
19 maja 2020 roku