Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
10:00 15 lutego 2022 roku
Warszawa