Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
10:00 18 lipca 2024 roku
Warszawa