Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
kontynuacja z dnia 9 grudnia 2020 roku
10:00 7 stycznia 2021 roku
Warszawa