Zwyczajne Walne Zgromadzenie
POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
10:00 14 czerwca 2023 roku
Warszawa