Zwyczajne Walne Zgromadzenie
SFINKS S.A.
31 maja 2016 roku
Piaseczno