Zwyczajne Walne Zgromadzenie
SFINKS POLSKA S.A.
30 czerwca 2017 roku
Piaseczno