Zwyczajne Walne Zgromadzenie
SFINKS POLSKA S.A.
11:00 31 sierpnia 2020 roku
Piaseczno