Zwyczajne Walne Zgromadzenie
SFINKS S.A.
11:00 30 czerwca 2021 roku