Zwyczajne Walne Zgromadzenie
SFINKS POLSKA S.A.
11:00 30 czerwca 2022 roku