Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Ten Square Games S.A.
12:00 14 czerwiec 2023 roku
Wrocław