Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Ten Square Games S.A.
10:00 26 maja 2022 roku
Wrocław