Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Ten Square Games S.A.
10:00 23 czerwca 2021 roku
Wrocław