Zwyczajne Walne Zgromadzenie
UNIMOT S.A.
12:00 3 czerwca 2020 roku
Warszawa