Zwyczajne Walne Zgromadzenie
UNIMOT S.A.
13:00 5 czerwca 2023 r.
Warszawa